bilgi@oturgit.com.tr
+0850 307 2306

Kullanıcı Sözleşmesi Ve Aydınlatma Metni

OTURGİT MOBİL UYGULAMASI

LİSANS SAHİBİ: OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LTD ŞTİ.

(Bundan sonra OTURGİT olarak anılacaktır.)

 

YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

 

 1. Lütfen aşağıdaki “Lisans Sözleşmesi”ni iyi okuyunuz. OTURGİT, Faturanızda belirtilen OTURGİT Lisanslarını bu lisans sözleşmesi ve bu sözleşmenin İlave veya özel lisans hükümlerinin tümünü kabul etmeniz koşuluyla size vermektedir.
 2. Sözleşmenin sonunda bulunan “kabul ediyorum” tuşunu seçmeden önce bu lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarını dikkatle okuyunuz. Anlaşmanın bütününü okumak için sağ tarafta yer alan kaydırma çubuğunu kullanınız. Yine sözleşmenin sonunda yer alan “yazdır” seçeneğini kullanarak bu lisans sözleşmesini yazıcıdan bastırabilirsiniz. Bu lisans sözleşmesinin tüm hükümleri ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz “kabul ediyorum” tuşuna basarak belirtmeniz durumunda yazılım kurulacaktır, aksi takdirde kurulmayacaktır.
 3. “Bu lisans sözleşmesinin tüm hüküm ve şartlarını kabul etmiyorsanız, “Kabul etmiyorum” tuşuna basınız. Bu durumda, size teslim edilen yazılımı, dokümanları ve diğer malzemeleri “15” gün içerisinde satıcı firmaya iade etmelisiniz. Bu durumda ödediğiniz bedeli, varsa masraflar düşürüldükten sonra iade alabilirsiniz.
 4. Yazılımı kullanmanızda, burada yer alan sözleşme hüküm ve şartları ile bağlı olmak yönündeki kabulünüzü gösterir.
 5. Bu yazılımın veya dokümantasyonunun, bu sözleşme ile izin verilen durumlar dışında kopyalanması veya kullanılması, T.C kanunlarına göre izinsiz kullanım ve telif hakları ihlalidir. OTURGİT ‘in izni olmaksızın bu yazılımı veya dokümantasyonunu kullanır ya da kopyalarsanız, kanunu ihlal etmiş olursunuz. Bu durumda OTURGİT’e tazminat ödemekle yükümlü olabilir ve cezaya çarptırılabilirsiniz.

 

 • LİSANSIN VERİLMESİ

 

 • OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LTD ŞTİ (OTURGİT) size, bu lisans sözleşmesinin hüküm ve şartlarına göre, bu program nüshasının (“yazılım”) ve el kitabı ve ilgili sair basılı malzeme ve “çevrimiçi” elektronik dokümantasyonun (“dokümantasyon”) ve varsa cihazları, size ait olan veya sizin kontrolünüz altında bulunan donanımla kullanılması konusunda münhasır olmayan, devredilmesi mümkün olmayan lisansını vermektedir. Bu lisans sözleşmesi tek bir kullanıcıya yazılımı herhangi bir zamanda ve belli bir yerde sadece tek bir bilgisayara yükleme ve kullanma iznini vermektedir.

 

 1. Ağ Sürümü

 

 1. Eğer bu yazılım bir ağ sürümü ise, OTURGİT lisans yönetici aleti (“OTURGİT licence manager tool”) yalnızca bir dâhili (yerel) alan ağ ortamı (“loca! area network”) üzerinde kullanabilir ve yazılımı, aşağıdaki şartlarla başka bilgisayarların erişebileceği ve tek bir yerde bulunan tek bir sunucu bilgisayarında veya tek bir bilgisayar üzerine çok kullanıcılı olarak yükleyebilir ve kullanabilirsiniz:
 2. Aynı anda (eş zamanlı) kullanıcı sayısı birden (1) fazla olabilir ancak bu durumda aynı anda (eş zamanlı) her ek kullanıcı için tek kişilik lisans edinmeniz gerekir.
 • Bir sunucu yapılandırmasında yazılıma erişen bilgisayarların/aygıtların sayısını azaltan herhangi bir yazılım veya aygıt kullanılması yazılımın performansını etkileyebilir ve her halükârda gerekli tek kullanıcı lisanslarının sayısını azaltmaz. Taraflar arasında belirlenmiş olan ve faturada belirtilen kullanıcı sayısından fazla kullanıcı bu yazılımı kullanamaz.

 

 1. Eğitim sürümü:

 

 1. Eğer bu yazılım bir eğitim sürümü ise, onu sadece eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanabilir ve başka bir amaçla kullanamazsınız. Yazılımın eğitim sürümleri ticari, mesleki veya kar getirici bir amaçla kullanılamaz. Aksi Halde kullanılan yazılım bedelinin 3 katı tutarında tazminat ve uğranılan zararlar kullanıcı tarafından satıcıya ödenecektir.
 2. Değerlendirme sürümü:
 • Eğer bu yazılım bir demo, değerlendirme veya nfr sürümü olarak belirlenmişse, yalnızca ticari değerlendirme ve demo amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Ticari, mesleki veya kar getirici amaçlarla kullanamazsınız. Aksi Halde kullanılan yazılım bedelinin 3 katı tutarında tazminat ve uğranılan zararlar kullanıcı tarafından satıcıya ödenecektir.

 

 1. Yedekleme kopyası:

 

 1. Yazılımın hangi sürümünü edinmiş olursanız olun, yazılımın saklama (yedekleme) amacıyla yalnızca bir kopyasını çıkarabilirsiniz. Bu saklama (yedekleme) kopyası bir sunucu diskinin sadece yetkili kullanıcı tarafından erişilebilen bir sürücüsü olarak ayrılmış bir bilgisayara kurulması hali hariç olmak üzere, herhangi bir başka bilgisayara kurulamaz. Her durumda, yazılımın saklama (yedekleme) kopyası, diğer kopyası bir başka bilgisayarda kurulu olduğu sürece, kurulamaz ve kullanılamaz. Dokümantasyon yazılı biçimdeyse çoğaltılamaz, kopya edilemez. Dokümantasyon elektronik ortamda ise, elektronik olarak çoğaltılamaz, ancak bir (1) nüsha yazdırılabilir, ancak bu nüsha çoğaltılamaz.

 

 1. Güncelleme sürümleri;

 

 1. Eğer bu yazılım size daha önce lisansı verilmiş yazılımın güncelleme sürümü ise, bu yeni sürümü edinmenizi takiben altmış (60) gün içinde önceki sürümün sabit diskinizde bulunanlar da dahil tüm nüshalarını imha etmeli ve bu yazılımla değiştirmelisiniz. OTURGİT, önceki sürümün imha edildiğini kanıtlamanızı talep etme hakkını saklı tutmaktadır. OTURGİT, otomatik güncellemeler de eski versiyonları otomatik olarak silebileceğini beyan eder. Kullanıcı bunu bilmekte ve kabul etmektedir. OTURGİT veya yetkili üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve lisanslı yazılıma ilişkin yazılım eklentileri varsa, teslim zamanında aksi belirtilmedikçe onlar da bu lisans anlaşmasının hüküm ve şartlarına tabi olacaktır.
 2. Yukarıdaki hükümleri ihlal etmemek üzere, önceki sürümü elinizde tutabilir ve imha etmeniz gerekmeyebilir ve önceki sürümü, gerek olduğunda, yalnızca (1) işburada lisansı verilen yeni sürümü yükleme ve (2) ilk yüklemenin başarısız olması durumunda, işburada lisansı verilen yeni sürümü yeniden yüklemek için, arşiv (yedekleme) amacıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir durumda yazılımın daha önce lisansı verilmiş sürümünü işletemezsiniz.

 

 1. Yetki kodu:

 

 1. Bu yazılımın bir yetki koduna ihtiyaç duyması halinde, yetki kodunun size sağlanmasından önce bu yazılımı satın aldığınızı OTURGİT e tescil ettirmelisiniz; OTURGİT bu kayıt bilgilerinizi ve tüm kişisel verilerinizi yasalar çerçevesinde koruyacaktır.

 

 1. Lisans süresi:

 

 1. İşbu sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, bu yazılımı kullanma lisansı, yazılımın, karşılığında ödeme yaptığınız bir sabit süre lisansı, bir sınırlı süre lisansıdır. Buna göre faturanızda ve sözleşmenizde belirlenen süre kadar işbu lisansı kullanabilirsiniz. Süre sonunda verilen donanımları ile birlikte lisansı iade etmekle yükümlüsünüz.

 

 • KISITLAMALAR

 

Aşağıdakileri yapamazsınız:

 

 • Bu sözleşme ile izin verilenler dışında yazılım ve dokümantasyonu çoğaltamaz veya kullanamazsınız.
 • Bağımsız olarak yaratılmış bir programın yazılım ile veya başka bir program ile birlikte kullanılmasını saklamak için gerekli olan ve OTURGİT ya da başka kaynaklardan kolayca elde edilemeyen bilgilerin elde edilmesi için kaçınılmaz olması nedeniyle yasa uyarınca izin verilen durumlar dışında yazılımı ters mühendislik işlemlerine (reverse engineering) tabi tutamaz, yeniden geri derleyemez (decompile) ve derlenmiş kodu çözemezsiniz. Eğer bu bilgiler, OTURGİT yazılım geliştirme kiti lisansını almak suretiyle edinilebiliyorsa, yazılımı geri derleyemezsiniz.
 • Yazılım, Kilit, dokümantasyon ve/ veya bu lisans sözleşmesiyle size verilen hakların tümünü ya da herhangi bir kısmını OTURGİT in önceden yazılı onayını almaksızın bedelli ya da bedelsiz, başka herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa, dağıtamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, hibe ya da bağış yapamaz, yayınlayamaz, ikinci el ya da alt kullanıcı lisansı veremez, ya da başkaca herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz devredemez, umuma arz edemez.
 • Bu yazılımı, Internet veya başka bir geniş alan ağı (wide area network) üzerinde, bir web ana makinesi (web hosting) veya benzeri bir hizmetle birlikte kullanım da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yükleyemez veya kullanamazsınız.
 • Yazılımdaki, kilitteki ya da dokümantasyondaki hiçbir mülkiyet duyurusu, etiketi, işaret ya da ibaresini kısmen ya da tamamen, hiçbir şekilde ve nedenle değiştiremez, yerinden çıkartamaz, silemez, ya da görünmez hale getiremezsiniz; bunlara hiçbir şekilde ek yapamazsınız.
 • Hiçbir nedenle kilit içerisindeki yazılım dahil, yazılım veya dokümantasyonu, kısmen ya da tamamen değiştiremez, tercüme edemez, uyarlayamaz veya yazılım ya da dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratamaz; tamamını ya da bir kısmını izin verilenler haricinde kullanamazsınız.
 • Yazılım ile ilgili olarak OTURGİT tarafından kullanılan herhangi bir türden kopya koruma sistemini ortadan kaldıracak, etkisiz hale getirecek herhangi bir donanım, cihaz, yazılım ya da diğer yöntemi kullanamazsınız veya yazılımı OTURGİT tarafından sağlanmamış olan ŞİFRE, yetki kodu, seri numarası veya kopya koruma aygıtı VE BENZERLER vasıtası ile kullanamazsınız.
 • Yazılımı veya dokümantasyonu T.C. yasaları veya ihracatı kontrol eden sair yasaları ihlal ederek hiçbir şekilde ihraç edemezsiniz.
 • Yazılım ve dokümantasyonu satın aldığınız ülke dışında kullanamazsınız; ancak yazılım ve dokümantasyonu Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi (“EAA”) içinde satın alındıysa, AB ve EAA ülkelerinin tamamında kullanımına izin verilmektedir.
 • Kullanıcı, Satıcının (OTURGİT) sorumluluğunun kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu kabul eder. Kullanıcı, yazılımın kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından sorumludur. Kullanıcı, OTURGİT tarafından sağlananlar hariç, gerekli her türlü altyapıyı kendisinin karşılayacağını, donanım ile ilgili konularda OTURGİT’in (satıcı)başkaca hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.
 • Yazılım ile birlikte verilen donanımların ve başka malzeme ve cihazlarının muhafazası ve sorumluluğu kullanıcıya aittir. Oluşabilecek kayıp, hasar ya da çalınma durumunda, alıcı tamamının bedelini defaten OTURGİT’e ödemekle yükümlüdür. OTURGİT firması yeni bir yazılım, donanım ya da başka bir şey vermekle yükümlü değildir.

 

 • ESER SAHİPLİĞİ HAKKI

 

 • Yazılım, donanım ve malzemelerin ve cihazların ve dokümantasyonunun ve varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların eser sahipliği haklan OTURGİT’ e aittir Yazılımın yapısı, kuruluşu ve kodu OTURGİT’ in değerli ticari sırlarıdır. Yazılım veya dokümantasyonun izinsiz olarak kopyalanması veya yukarıdaki kısıtlamalara riayet edilmemesi bu lisansın otomatik olarak sona ermesine yol açar. İşbu sözleşme size hiçbir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir.
 • Yazılımın izinsiz olarak çoğaltılması ve izinsiz olarak kullanılması eser sahipliğinden doğan hakların İhlalini oluşturur ve fiil Türk Ceza Kanunu’nun 524a-524d maddeleri ile Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili maddelerine göre tazminat, para cezası ve hapisle cezalandırılır.

 

 • GENEL SINIRLI GARANTİ

 

 • OTURGİT, yazılımın, dokümantasyonda yazılımın üzerinde kayıtlı bulunduğu ortamda, eğer varsa, yazılım ile birlikte sağlanan dokümantasyonda genel olarak tanımlanan olanak ve işlevleri sağlayacağını ve yazılım ile birlikte sağlanan herhangi bir donanım kilidi yahut diğer kopya koruma aygıtının normal kullanımda malzeme ve işçilik kusurlarından vareste olacağını garanti eder. OTURGİT, bu yazılımın mevcut teknoloji ve bilgi bikrimi ile hazırlandığını, hatalardan olabildiğince arındırıldığını belirtmekle beraber, KULLANICI’nın bütün ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir taahhütte bulunmaz. Yukarıda sarahaten belirtilen sınırlı garantiler dışında sarih, zımni, yasalardan veya sizinle herhangi bir yazışmadan kaynaklanan başkaca herhangi bir garanti ne OTURGİT tarafından verilmiş ne de sizin tarafınızdan alınmıştır ve OTURGİT ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere her türlü zımni garanti vermeyi özellikle reddetmektedir. OTURGİT, ayrıca, yazılımın kesintisiz işleyeceğini ya da hatasız olacağını dahi garanti etmez. Yukarıdaki garanti haklarına ilaveten, farklı ülke mevzuatlarına göre değişen başka haklarınızda olabilir.
 • Bu garanti çerçevesinde OTURGİT’ in tüm sorumluluğu ve sizin tazmin edilme şekliniz; OTURGİT in tercihine göre, hataları düzeltmeye veya etkisiz hale getirmeye çalışmak, hatalı ortamı, varsa, dokümantasyonu veya kopya koruma aygıtlarını bir başkasıyla değiştirmek ya da satın alma bedelini iade ederek bu lisansı sona erdirmekten ibarettir. Bu imkan, hatalı ortamın, dokümantasyonun veya kopya koruma aygıtını size teslim edilmesinden itibaren doksan (90) gün içinde teslim aldığınıza ilişkin makbuzunuzun bir sureti ile birlikte OTURGİT e geri vermenize bağlıdır. Bu doksan (90) günlük sürenin geçmesinden sonra OTURGİT hatalı veya zarar görmüş olan YAZILIM YA DA DONANIMI değiştirme ücreti ile paketleme ve gönderme ücreti toplamı kadar bir bedelin ödenmesi koşulu ile değiştirecektir.

 

 • SORUMSUZLUK BEYANI- İHTİRAZİ KAYIT

 

 • Bilgisayar destekli tasarım yazılımı ve diğer teknik yazılımlar sadece eğitilmiş profesyonel elemanlar tarafından kullanılması öngörülen araçlardır, sizin mesleki takdir yeteneğinizin yerine geçemezler veya yerine alamazlar. Bilgisayar destekli tasarım yazılımı ve diğer teknik yazılımlar, işin sürdürülmesine yardımcı olurlar ve ürünün gücünün, güvenliğinin ve kullanışlılığının bağımsız olarak test edilmesinin yerine geçmezler veya onun yerine kullanılamazlar. Yazılımın muhtemel uygulamalarının çok çeşitli olması nedeniyle yazılım kullanılması mümkün olan tüm durumlar için test edilmemiştir.
 • OTURGİT, yazılımın kullanılması yoluyla elde edilecek sonuçlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yazılımı kullanan kişiler, yazılımın gözetim, yönetim ve denetiminden sorumludurlar. Bu sorumluluk, yazılım için uygun kullanım alanlarının saptanmasını ve istenen sonuçları elde etmek için gerekli yazılım ve programların seçimini de kapsar.Yazılımı kullananlar, ayrıca, yazılımı kullanmak suretiyle tasarımı yapılan tüm kalemler de dâhil olmak üzere herhangi bir program çıktısının güvenilirlik ve doğruluğunu test etmek için bağımsız yordamların yeterliliğini belirlemekle de sorumludurlar.

 

 • SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

 • Satıcı, donanım ya da işletim sistemi arızasından, bilgisayar ağ tasarım ya da bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ya da elektrik kesintisinden, yazılım virüsü bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından, maddi manevi, hukuki ve mali sonuçlarından sorumlu değildir. SATICI’nın (OTURGİT yasal olarak sorumluluk üstlendiği durumlarda, mali yükümlülüğü, KULLANICI’nın ödemiş olduğu lisans bedeli ile sınırlıdır. SATICl, önceden haber vermeksizin, yazılımda modül içeriklerinde, dokümantasyon da satış politikalarında, satış, güncelleme, eğitim ve destek fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • OTURGİT, ne şekilde olursa olsun ve hangi sorumluluk teorisine dayanırsa dayansın yazılımın veya dokümantasyonun kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan veri kaybı veya bozulması, kâr kaybı, ikame masrafları ya da diğer özel, doğrudan veya dolaylı zarar ziyan da dahil her türlü kayıp veya zarar ziyandan hiçbir durumda sorumlu değildir. Sınırlandırma, bu tür kayıp ya da zarar ziyan olasılığının mevcut olduğunun OTURGİT’ e bildirilmiş olması halinde dahi geçerlidir. Lisans ücretinin bu riziko paylaşımını yansıttığını kabul etmektesiniz.
 • OTURGİT yazılımın veya yazılım ile birlikte sağlanan donanımın hasarından kaybolmasından veya çalınmasından dolayı da herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. Özellikle, OTURGİT hasar gören kaybolan veya çalınan yazılım nüshasının veya donanımın yerine yenisinin verilmesi yükümlülüğü altında değildir. Hasar görme Kaybolma veya çalınmaya karşı yazılım nüshasının veya herhangi bir donanımın muhafazası ve yatırımınızın sigorta veya başka bir şekilde korunması tamamıyla sizin sorumluluğunuz altındadır.

 

 • GENEL HÜKÜMLER

 

 • Eğer siz, lisans alan olarak, iflas eder, ödemelerinizi yapmaz, konkordato veya tasfiye yoluna giderseniz işbu sözleşme ve verilen lisans OTURGİT tarafından başkaca bir bildirimde bulunulmaksızın kendiliğinden sona erecektir.
 • İşbu lisans sözleşmesi, birleşmiş milletler mal satış sözleşmeleri konvansiyonu hükümlerine tabi değildir. İş bu lisans sözleşmesi, C. yasalarına tabidir.İhtilaf halinde Ankara Mahkleme ve İcra daireleri Yetkili ve görevlidir İşbu lisans sözleşmesi aramızdaki sözleşmenin tamamı olup, yazılım ve dokümantasyon ile ilgili her türlü diğer yazışma veya reklamın yerine geçer.
 • Eğer işbu sözleşme şartlarındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, işbu sözleşmenin diğer şartları tamamen etkili olmaya devam edecek ve taraflar, kendisi geçersiz ya da uygulanamaz olmamakla beraber, geçersiz ya da uygulanamaz olduğu anlaşılan hükmün etkisini mümkün olduğu kadar karşılayan yükümlülüklere uyacaklardır.