bilgi@oturgit.com.tr
+0850 307 2306

Açık Rıza Metni

OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

VERİ SAHİBİ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri ile paylaştığım kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla firma tarafından işlenmesi ile ilgili OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve Şirketler Topluluğu ile Tüm İştirakleri Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim.

Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve Şirketler Topluluğu ile Tüm İştirakleri Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’ nın 4.maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ve 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak, OTURGİT ULAŞIM VE MOBİL TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, kullanılan uygulamanın iyileştirilmesi , uygulama gereğince rota ve güzergah planlarının oluşturulması , uygulama kapsamında , imzalanan sözleşme kapsamında yer alan hizmetlerin verilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin,  n 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda  tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, işlenmesine, saklanmasına, kaydedilmesine, toplanmasına ve kullanılmasına kendi özgür irademle muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İmza:              

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.